Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Previous page Next page
Motoroljor Back to Basic

Vid rådgivning är det viktigt att ta hänsyn till vilken viskositet och kvalitet som krävs för den aktuella motorn. Kvaliteten har betydelse för bytes-intervallerna och för motorns livslängd. Moderna maskiner har ofta bytesintervall på upp till 500 timmar, vilket kräver den bästa kvaliteten.

Motoroljor är uppbyggda av basoljor och tillsatser, så kallade additiv, som förbättrar oljans egenskaper. Additiven utvecklas hela tiden och nya kvalitetsnormer kommer minst en gång per år. Katalysatorsystem och partikelfilter kommer nu även på tunga maskiner, vilket innebär att speciella oljor måste användas.

Basoljan kan vara mineralisk eller syntetisk. Båda härstammar från råolja, men syntetoljan är i princip en sönderslagen mineralolja där man satt ihop molekylerna på nytt i mycket stabilare kolkedjor. Syntetoljan får därmed stabilare viskositet över tiden och på köpet bättre låg- och högtemperaturegenskaper. Delsyntetoljor är en blandning av mineral- och syntetolja. Detta gör man för att få vissa egenskaper från syntetoljan men ändå hålla nere priset.

ACEA-systemet

För tunga dieselmotorer är ACEA E2 en baskvalitet . För  nyare maskiner bör man sträva efter ACEA E7 för maximalt skydd. ACEA E4/E6 är i stort en olja avsedd för MANs och Mercedes tunga dieselmotorer utrustade med katalysator och partikelfilter.

I lantbrukssammanhang kommer vi i kontakt med dessa kvaliteter när det gäller Claas Jaguarhackar, där ACEA E4/E6 föreskrivs när det gäller förlängda bytesintervall på upp till 500 timmar.


En ny klassning API CJ-4 och ACEA E9 har nyligen introducerats. Den kvaliteten har speciella anpassningar för motorer med EGR, katalysator och partikelfilter. Den kommer att krävas när det gäller Valtras, Volvos och Fendts kommande modeller

För personbilar finns ACEA A1/B1 och A5/B5 som avser oljor som har låg viskositet. Dessa oljor får bara användas i motorer som är byggda för den viskositeten. Avsikten från motortillverkaren är att genom tunn olja, spara bränsle genom mindre friktion i motorn. Kvaliteten för A5/B5 är densamma som för A3/B4 medan A1/B1 är en baskvalitet.
Det finns idag även en  klassning, C2 och C3, som läggs till ovanstående och som avser de nyaste bensin- och lätta dieselmotorerna med katalysator och partikelfilter.

Kvalitetsklassningarna enligt ACEA-systemet

API-systemet

Klasserna för bensinmotorer börjar med S = Service
SA SB SC SD SE SF SG SH SJ SL SM


Klasserna för dieselmotorer börjar med C = Commercial
CA CB CC CD (CD+) CE CF-4 CG-4 CH-4 CI-4 CJ-4

Klasserna har kommit till varefter kraven från maskintillverkarna har ökat. Varje klass har introducerats vid ett speciellt årtal och motsvarar alltså den kvalitet som motortillverkarna krävde vid den tidpunkten.

Det är bara en fördel att välja kvalitet som ligger så långt åt höger som möjligt, enligt API-systemet.

Fördelarna med att välja högre kvalitet på motoroljan än vad instruktionsboken säger, är att oljans egenskaper för att hålla rent i motorn och att minska slitage är högre. Prisskillnaden mellan den bästa och näst bästa oljan är inte mer än ca 3-4 kr/liter vilket gör 50-100 kr per år och maskin, det borde vara försumbart kostnadsmässigt om man är rädd om sina maskiner.
Interaktiv utbildning Kapitel 3.2 svenska version 3.0 | 2012